Lehrskov grenen

Grenen er udførligt beskrevet fra slutningen af 1600  tallet af Bent Lehrskov, Christiansfeld.

Den omfattende gren er her kun sporadisk medtaget, - i store træk kun Bent Lehrskov's aner.. 

I Lehrskov grenen optræder slægtsnavnet første gang i 1743, hvor Nis Jessen Lehrskov fødtes i Åstrup sogn. Blandt de mange forskellige måder at stave slægtsnavnet på ses også Leerskov i enkelte tilfælde. Det ser ikke ud til at nogen af personerne med slægtsnavnet stavet på denne måde har efterladt sig arvinger.

På baggrund af den viden, der er kommet fra Bent Lehrskov samt oplysninger fra Kirkebøger og "Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753", Historisk Samfund for Sønderjylland, 1997 af Bodil Clausen, er det nu lykkedes at føre dele af slægten, nemlig Nis Jessen Lehrskov's mødrene slægt tilbage til  begyndelsen af 1600 tallet. Her har størstedelen af slægten levet i Vonsbæk medens en enkelt gren kan føres til Råd, Øsby sogn.

Vonsbæk grenen

Beskrivelsen af denne gren er kommet i gang på baggrund materiale fra en stor USA gren af slægten. Grenen er udførligt beskrevet fra midten af 1700  tallet af Wade Prater, Los Angeles. Hans bedstemor var født Leerskov.

Hvad angår den danske del af slægten er alle personer, der er kendskab til, medtaget i slægtstavlen. Den omfattende USA gren er her kun sporadisk medtaget. 

I Vonsbæk grenen optræder slægtsnavnet første gang i 1788, hvor Nis Leerskov fødtes i Bæk i Vonsbæk sogn. I sidste halvdel af 1800 tallet udvandrede flere fra slægten til USA.

På baggrund af den viden, der er kommet fra USA grenen samt oplysninger fra Kirkebøger og "Gårde i Haderslev og Tyrstrup Herreder 1531-1753", Historisk Samfund for Sønderjylland, 1997 af Bodil Clausen, er det nu lykkedes at føre slægten tilbage til  begyndelsen af 1600 tallet. Her har størstedelen af slægten levet i Åstrup medens en enkelt gren kan føres til Stubbum, Aller sogn. 

Statistics
Lehrskov - Vonsbæk
This family tree was last updated on July 15, 2015.
Individuals218
Males109
50.0%
Females109
50.0%
Total surnames84
Families84
Sources0
Media objects0
Repositories0
Total events401
Total users1
Earliest birth year1625Jost Laursen Brun
Birth 1625 -
Death 1691 (Age 66) -
Latest birth year2007Adam Wade Prater
Birth 2007 46 33 - Los Angeles, USA
Earliest death year1673Gregers Jensen
Death before 1673 -
Latest death year2003 Rachel Marie Wade
Birth 1916 36 23 - Tahlequah, Oklahoma
Death 2003 (Age 87) - Los Angeles
Person who lived the longest91Artur Elmo Leerskov
Birth 1910 34 25 - Tahlequah, Cherokee, Oklahoma
Death 2001 (Age 91) - Dallas, Dallas, Texas
Average age at death56Males: 57   Females: 56
Family with the most children9Nis Jessen Lehrskov + Maren Christiansdatter
Marriage 1771 - Åstrup
Average number of children per family1.64 
View statistics as graphs

Most Common Surnames

Lehrskov - Vonsbæk
Har slægten tidligere heddet Lerskov/Lehrschou

Juledag 1676 begravedes Peder Sørensen Karlsen fra Åstrup kirke. Han havde fra 1662 eller måske allerede tidligere fæstet en 1/2 gård i Overby i Åstrup sogn.

Samme gård fæstedes tidligere (1641) af Hans Christensen, senere kaldet Hans Lerskov. 

Før ham fæstedes gården af Peder Lehrschou 1637. Han fæstede også en anden gård i Overby fra 1637 til 1647, - her kaldes han Peder Pedersen Lehrscou.

Der er ikke påvist noget slægtskab mellem disse personer

Kirkebogen fortæller

Kirkebøger kan være ført meget forskelligt især de tidligere af slagsen. Som oftest kortfattede, men ind i mellem pludseligt med detaljer, der belyser historien.

Således beretter Bent Lehrskov om Nis Jessen Lehrskov, den første der bar slægtsnavnet, at denne i en periode har været sognefoged og at må have forestået udflytningen af gården fra Overbyen til dens nuværende placering vest for landsbyen Gården fik sandsynligvis derfor navnet Westergaard.

Af kirkebogen kan det ud fra angivelser af forældrenes bopæl ved  barnet fødsel tolkes, at udflytningen må have fundet sted mellem 1783 og 1786.  

I samme tidsperiode, slutningen af 1700 tallet og i samme Overby optræder en anden Leerskov gren, nemlig Vonsbæk grenen

Der er nu påvist slægtskab mellem disse grene, se Michel Jensen.  Derfor optræder grenene samlet.

Favorites
Michel Jensen
Birth about October 1676 31 40 - Åstrup
Death 1735 (Age 58) - Åstrup
Fra Michel Jensen udgår begge slægtsgrene
Bent Lehrskov
Birth 1933 30 23 - Vojens
Preston Wade Prater
Birth 1961 21 19 - Montebello, Californien
Hans Petersen Lehrskov
Birth 1903 33 30 - Åstrup
Death 1987 (Age 84) - Sommersted plejehjem
Rachel Marie Wade
Birth 1916 36 23 - Tahlequah, Oklahoma
Death 2003 (Age 87) - Los Angeles
News
No News articles have been submitted.